பயிர் & பாதுகாப்பு

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் part3

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளின் கீழ் சுகாதாரமான மற்றும் தரமான உற்பத்தியினை தயாரிக்கும...

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் part 2

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் போது மற்றும் கையாளு...

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள்

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் போது மற்றும் கையாளு...

தென்னையுடன் மிளகு ஊடுபயிர் செய்து இலாபம் பெறலாம்

தென்னை செய்கையுடன் மிளகு பயிரை ஊடுபயிர் செய்வதன் மூலம் எவ்வாறு வருமானத்தை அதிக...

 தென்னையுடன் ஊடுபயிராக அன்னாசி செய்து இலாபம் பெறலாம்

இந்த கட்டுரையை வாசிப்பதன் மூலம் தென்னையுடன் அன்னாசி ஊடுபயிர் செய்வதன் நன்மைகளைக...

நெல் காயப்போடும் தளத்தில் அசோலா வளர்ப்பு

நெல் உலர்த்தும் இடங்களில் அசோலாவை பயிரிடக் கூறி உலகளவில் விவசாயப்புரட்சியை ஏற்பட...

மரக்கறி பயிர்களில் ஏற்படும் இலைச்சுரங்க மறுப்பி கட்டுப்...

இந்த பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மூலம் உங்கள் காய்கறி பயிர்களை இலைச்சுருளி சேத...

தென்னை பயிர் செய்கையில்  தாய் தாவர தேர்வு

தென்னை சாகுபடியில் தாய் செடி தேர்வு கலையை கண்டறியவும். வெற்றிகரமான மற்றும் லாபகர...

இலங்கையில் தென்னை பயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக வளர்ந்து...

இலங்கையில் தென்னைப் பயிர்களுக்கு வெள்ளை ஈக்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் இந்த முக்க...

தண்ணீரில் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வளர்க்கும் சோஜன் முறை

"தண்ணீரில் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வளர்க்கும் சோஜன் முறை" என்ற புதுமையான கண்ட...

மஞ்சள் சித்திரவடிவ வைரசு நோய் கட்டுப்பாடு

மஞ்சள் சித்திரவடிவ வைரஸ் ஒரு தாவர நோய்க்கிருமியாகும், இது சோலனேசி மற்றும் குக்கு...