தொழில்நுட்ப தகவல்கள்

விவசாய விரிவாக்கத்தில் இருக்கின்ற தவறுகள்

விவசாய விரிவாக்கத்திற்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் இடைவெளிகளுக்கான க...

பிரதி மாகாண பணிப்பாளரே வந்தாலும் விவசாயிகள் வரமாட்டார்கள்

விவசாய விரிவாக்கத்திற்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் இடைவெளியை காட்டும...

இலங்கையில் விவசாய வியாபாரத்தை பிரைவேட் லிமிடெட் ஆக பதிவ...

நீங்கள் வியாபாரத்தை private limited பதிவு செய்வதற்கு   அரசு அலுவலகத்திற்குச் செல...

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் part3

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளின் கீழ் சுகாதாரமான மற்றும் தரமான உற்பத்தியினை தயாரிக்கும...

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் part 2

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் போது மற்றும் கையாளு...

கொய்யா பயிர்செய்கையில் சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள்

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் போது மற்றும் கையாளு...

இலங்கையின் விவசாயத் துறைக்கான தகவல் தொடர்பாடல் துறைக்கு...

The Bill and Melinda Gates Foundation இனது உதவியுடன் இலங்கை விவசாயத்துறையின் தர...

விவசாயத்தில் ட்ரானின் பங்களிப்பும் அதன் எதிர்காலமும்

விவசாய முறைகளில் அடுத்த கட்ட புரட்சியை ஏற்பட்டு வருகிறது அதாவது விவசாயத்தில் ட்...

தென்னையுடன் மிளகு ஊடுபயிர் செய்து இலாபம் பெறலாம்

தென்னை செய்கையுடன் மிளகு பயிரை ஊடுபயிர் செய்வதன் மூலம் எவ்வாறு வருமானத்தை அதிக...

 தென்னையுடன் ஊடுபயிராக அன்னாசி செய்து இலாபம் பெறலாம்

இந்த கட்டுரையை வாசிப்பதன் மூலம் தென்னையுடன் அன்னாசி ஊடுபயிர் செய்வதன் நன்மைகளைக...

பன்றி வளர்ப்பில் 60+ முக்கிய  குறிப்புகள்

பன்றி வளர்ப்பு வணிகமானது கிராமப்புறங்களில் தொடங்குவதற்கு ஒரு இலாபகரமான வணிகமாகும...

நெல் காயப்போடும் தளத்தில் அசோலா வளர்ப்பு

நெல் உலர்த்தும் இடங்களில் அசோலாவை பயிரிடக் கூறி உலகளவில் விவசாயப்புரட்சியை ஏற்பட...

வீட்டுத் தோட்டத்துடன் இணைந்த தேனீ வளர்ப்பு முறையும்

தேனீக்கள், உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை பயக்கும் ஒரு நிலையா...

மரக்கறி பயிர்களில் ஏற்படும் இலைச்சுரங்க மறுப்பி கட்டுப்...

இந்த பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மூலம் உங்கள் காய்கறி பயிர்களை இலைச்சுருளி சேத...

தென்னை பயிர் செய்கையில்  தாய் தாவர தேர்வு

தென்னை சாகுபடியில் தாய் செடி தேர்வு கலையை கண்டறியவும். வெற்றிகரமான மற்றும் லாபகர...

இலங்கையில் தென்னை பயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக வளர்ந்து...

இலங்கையில் தென்னைப் பயிர்களுக்கு வெள்ளை ஈக்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் இந்த முக்க...