தொழில்நுட்ப தகவல்கள்

விவசாயத்தில் ட்ரானின் பங்களிப்பும் அதன் எதிர்காலமும்

விவசாய முறைகளில் அடுத்த கட்ட புரட்சியை ஏற்பட்டு வருகிறது அதாவது விவசாயத்தில் ட்...

தென்னையுடன் மிளகு ஊடுபயிர் செய்து இலாபம் பெறலாம்

தென்னை செய்கையுடன் மிளகு பயிரை ஊடுபயிர் செய்வதன் மூலம் எவ்வாறு வருமானத்தை அதிக...

 தென்னையுடன் ஊடுபயிராக அன்னாசி செய்து இலாபம் பெறலாம்

இந்த கட்டுரையை வாசிப்பதன் மூலம் தென்னையுடன் அன்னாசி ஊடுபயிர் செய்வதன் நன்மைகளைக...

நெல் காயப்போடும் தளத்தில் அசோலா வளர்ப்பு

நெல் உலர்த்தும் இடங்களில் அசோலாவை பயிரிடக் கூறி உலகளவில் விவசாயப்புரட்சியை ஏற்பட...

இலங்கையும் அக்வாபோனிக்ஸ் விவசாயமும்

அக்வாபோனிக்ஸ் விவசாயத்தின் உலகைக் கண்டறியவும்: மீன் மற்றும் தாவர சாகுபடியை ஒருங்...

வீட்டுத் தோட்டத்துடன் இணைந்த தேனீ வளர்ப்பு முறையும்

தேனீக்கள், உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை பயக்கும் ஒரு நிலையா...

மரக்கறி பயிர்களில் ஏற்படும் இலைச்சுரங்க மறுப்பி கட்டுப்...

இந்த பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மூலம் உங்கள் காய்கறி பயிர்களை இலைச்சுருளி சேத...

தென்னை பயிர் செய்கையில்  தாய் தாவர தேர்வு

தென்னை சாகுபடியில் தாய் செடி தேர்வு கலையை கண்டறியவும். வெற்றிகரமான மற்றும் லாபகர...

இலங்கையில் தென்னை பயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக வளர்ந்து...

இலங்கையில் தென்னைப் பயிர்களுக்கு வெள்ளை ஈக்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் இந்த முக்க...

பால் பவுடர் சந்தை: உலகளாவிய தொழில் போக்குகள், பங்கு, அள...

உலகளாவிய பால் பவுடர் சந்தை, அதன் பரிணாமம், வகைகள் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் ஆ...

தண்ணீரில் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வளர்க்கும் சோஜன் முறை

"தண்ணீரில் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வளர்க்கும் சோஜன் முறை" என்ற புதுமையான கண்ட...

மஞ்சள் சித்திரவடிவ வைரசு நோய் கட்டுப்பாடு

மஞ்சள் சித்திரவடிவ வைரஸ் ஒரு தாவர நோய்க்கிருமியாகும், இது சோலனேசி மற்றும் குக்கு...

இலங்கையிலிருந்து உலகின் பல பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப...

இந்தியப் பெருங்கடலின் மையப் பகுதியில் உள்ள அதன் தனித்துவமான புவியியல் இருப்பிடத்...

உலகளாவிய ஏற்றுமதி துறையில் இலங்கையின் உணவு மற்றும் பானங...

இந்த கட்டுரையானது பல கட்டுரைகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்பின் சிறு பகுதியாகும். இலங்கையின...