செய்திகள்

இலங்கையின் நிலத்தடி நீரை அபகரிக்கும் டிக்டொக் பிரபலம்

விவசாயம் சார்ந்து விவசாயத்திலுள்ள பிரச்சனைகளை பற்றி மட்டும் விவாதிக்கும் நாம் கு...

உலகின் மிகவும் பிரபலமான அன்னாசி வகையை இலங்கையில் பயிரிட...

உலகின் மிகவும் பிரபலமான அன்னாசி வகைகளில் ஒன்றான MD 2 அல்லது Super Sweet Pineappl...

இனிமேல் இலங்கையில் வீட்டிலிருந்தவாறே மரக்கறி பொருட்களை ...

இலங்கையின் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகமும் யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழக விவசாயபீடத்தின் ம...