தகவல்கள்

இலங்கையின் நிலத்தடி நீரை அபகரிக்கும் டிக்டொக் பிரபலம்

விவசாயம் சார்ந்து விவசாயத்திலுள்ள பிரச்சனைகளை பற்றி மட்டும் விவாதிக்கும் நாம் கு...

உலகின் மிகவும் பிரபலமான அன்னாசி வகையை இலங்கையில் பயிரிட...

உலகின் மிகவும் பிரபலமான அன்னாசி வகைகளில் ஒன்றான MD 2 அல்லது Super Sweet Pineappl...

2023 டிசம்பர் 21 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

2023 டிசம்பர் 16 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

2023 டிசம்பர் 15 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

2023 டிசம்பர் 14 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

2023 டிசம்பர் 13 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

2023 டிசம்பர் 11 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

இனிமேல் இலங்கையில் வீட்டிலிருந்தவாறே மரக்கறி பொருட்களை ...

இலங்கையின் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகமும் யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழக விவசாயபீடத்தின் ம...

28.08.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் விலைகள்

பெற்றா, தம்புள்ளை சந்தையில் காய்கறி விலைகளின் நேர்த்தியான விபரங்களையும் மொத்த ம...

இலங்கையிலிருந்து உலகின் பல பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப...

உலகளாவிய ரசனைகளை திருப்திப்படுத்துவதில் இலங்கையின் உணவு மற்றும் குளிர்பான ஏற்றும...

International Tea Day

தேநீர் உலகின் மிகவும் பிரபலமான பானங்களில் ஒன்றாகும், ஒவ்வொரு நாளும் மில்லியன் கண...

உலக தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான தினம்

தொடர்பு எப்போதும் மனித தொடர்புகளின் இன்றியமையாத பகுதியாக இருந்து வருகிறது. இது ந...

இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைக...

உலகமயமாக்கலின் எழுச்சி மற்றும் நாடுகளுக்கிடையிலான வர்த்தக உறவுகளின் அதிகரிப்புடன...