இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி

உலகமயமாக்கலின் எழுச்சி மற்றும் நாடுகளுக்கிடையிலான வர்த்தக உறவுகளின் அதிகரிப்புடன், ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆகியவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றுமதியாளராக இலங்கை உருவெடுத்துள்ளது.

UACUAC
Jul 28, 2023 - 12:01
Jul 28, 2023 - 12:14
 0  16
இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி
இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி

இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி

Export

அறிமுகம்

 இந்தக் கட்டுரை இந்த வர்த்தக உறவின் விவரங்கள், ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் வகைகள், வர்த்தகத்தின் அளவு மற்றும் இலங்கை மற்றும் ஐரோப்பியப் பொருளாதாரங்களில் இந்த வர்த்தகத்தின் தாக்கம் ஆகியவற்றை ஆராய்கிறது.

பின்னணி தகவல்

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி பற்றிய விவரங்களை ஆராய்வதற்கு முன், இந்த தயாரிப்புகள் என்ன, அவை ஏன் குறிப்பிடத்தக்கவை என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அரிசி மற்றும் கோதுமை போன்ற தானியங்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள பலருக்கு முக்கிய உணவுகள், பருப்பு வகைகள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் கொண்டைக்கடலை, பல சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு புரதத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளன. எள் மற்றும் சூரியகாந்தி போன்ற எண்ணெய் வித்துக்கள் சமையல் எண்ணெயை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது பல உணவு வகைகளில் முக்கியமான மூலப்பொருளாகும்.

இலங்கையின் விவசாயத் தொழில்Export

இலங்கையின் விவசாயத் தொழில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பாளராக உள்ளது, 2020 இல் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 7.7% ஆகும். நாட்டின் வெப்பமண்டல காலநிலை, வளமான மண் மற்றும் ஏராளமான மழைப்பொழிவு ஆகியவை விவசாயத்திற்கு சிறந்த இடமாக அமைகின்றன. தேயிலை, ரப்பர், தேங்காய் மற்றும் மசாலாப் பொருட்கள் உட்பட பல்வேறு பயிர்களை நாடு உற்பத்தி செய்கிறது.

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள் ஏற்றுமதி

ஐரோப்பாவுக்கான அரிசியை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக இலங்கை உள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை 100,000 மெட்ரிக் தொன் அரிசியை ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்தது, ஐக்கிய இராச்சியம் மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளராக உள்ளது. இலங்கை ஐரோப்பாவிற்கும் கோதுமை மாவை ஏற்றுமதி செய்கிறது, ஜெர்மனி மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளராக உள்ளது. அரிசி மற்றும் கோதுமைப் பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவுக்கான தானியங்களின் ஏற்றுமதி தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கையிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு பருப்பு ஏற்றுமதிExport

ஐரோப்பாவிற்கு பருப்பு வகைகளை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாகவும் இலங்கை உள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை ஐரோப்பாவிற்கு 50,000 மெட்ரிக் தொன் பருப்புகளை ஏற்றுமதி செய்தது, ஐக்கிய இராச்சியம் மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளராக உள்ளது. இலங்கையின் ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பருப்பு வகைகளில் சிவப்பு பயறு, கொண்டைக்கடலை மற்றும் வெண்டைக்காய் போன்ற வகைகள் அடங்கும். பருப்பு வகைகளில் அதிக புரதச் சத்து இருப்பதால் அவற்றின் தேவை அதிகரித்து, சைவ உணவுகளில் முக்கியப் பொருளாக உள்ளது.

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி

ஐரோப்பாவிற்கு எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு இலங்கை. 2020 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை 10,000 மெட்ரிக் தொன் எண்ணெய் வித்துக்களை ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்தது, ஜெர்மனி மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளராக உள்ளது. எள் விதைகள் இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு பொதுவாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் எண்ணெய் வித்துக்கள், அதைத் தொடர்ந்து சூரியகாந்தி விதைகள். உணவுத் தொழில்துறையின் வளர்ச்சியின் காரணமாக சமையல் எண்ணெய்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது, இது எண்ணெய் வித்துக்களை இலங்கையின் முக்கியமான ஏற்றுமதிப் பொருளாக மாற்றுகிறது.

கூடுதலாக, இந்த தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதி பெரும்பாலும் உலகளாவிய பொருட்களின் விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டது, இது இலங்கை விவசாயத் துறையின் லாபத்தை பாதிக்கலாம்.

இந்த சவால்கள் இருந்தபோதிலும், இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கை மற்றும் ஐரோப்பா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. விவசாயிகள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இன்றியமையாத வருமான ஆதாரத்தை வழங்குவதன் மூலம் இலங்கை தனது விவசாய உற்பத்திகளுக்கான அதிகரித்த தேவையிலிருந்து பயனடைய முடியும். உணவுத் தொழிலை ஆதரிப்பதன் மூலம் உயர்தர மற்றும் மாறுபட்ட விவசாயப் பொருட்களை அணுகுவதன் மூலம் ஐரோப்பா பயனடையலாம்.

இலங்கையில் இருந்து எண்ணெய் விதைகள் ஏற்றுமதி செய்வதால் என்ன நன்மை இலங்கைக்கு கிடைக்கும்Export

பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்றம்

எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு கணிசமான பங்களிப்பை வழங்க முடியும். எண்ணெய் வித்துக்கள் துறையானது இலங்கையின் கிராமப்புற மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பிற்கும் வருமானத்திற்கும் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது. எண்ணெய் வித்து உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதன் மூலம், நாடு அதிக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, குடிமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும். கூடுதலாக, எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கும் அந்நியச் செலாவணி நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும்.

அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகரிப்பு

எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை அதிகரிக்க உதவும். எண்ணெய் வித்து பயிர்களை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் அந்நாடு வெளிநாட்டு நாணயத்தை ஈட்ட முடியும். எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் வர்த்தக பற்றாக்குறையை குறைக்கவும் இலங்கை ரூபாயை வலுப்படுத்தவும் உதவும்.

ஏற்றுமதியின் பல்வகைப்படுத்தல்Export

எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கையின் ஏற்றுமதியை பல்வகைப்படுத்த உதவும். நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதியாக தேயிலை, ஆடைகள் மற்றும் சுற்றுலாவை பெரிதும் நம்பியுள்ளது. ஏற்றுமதியை பல்வகைப்படுத்துவது ஒரு சில பொருட்கள் மற்றும் சந்தைகளை சார்ந்திருப்பதை குறைக்க உதவும். இது ஒரு பொருளின் தேவை மற்றும் விலைகளில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களைக் குறைக்க உதவும்.

விவசாயத் துறையை மேம்படுத்துதல்

எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் இலங்கையின் விவசாயத் துறையை மேம்படுத்த முடியும். எண்ணெய் வித்து பயிர்களின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம், விவசாயிகள் தங்கள் வருமானத்தை மேம்படுத்தி, சிறந்த விவசாய முறைகளை பின்பற்றலாம். இது இலங்கையின் விவசாயத் துறையின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

உணவு பாதுகாப்பு

இலங்கையில் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு எண்ணெய் வித்து பயிர்களும் முக்கியமானவை. தேங்காய் எண்ணெய் இலங்கையில் சமையலுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேங்காய் மற்றும் பிற எண்ணெய் வித்து பயிர்களின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம், நாட்டின் குடிமக்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியும்.

புதுமை மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அதிகரிப்புExport

எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் இலங்கையில் புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும். எண்ணெய் வித்துத் துறைக்கு நவீன விவசாய நுட்பங்கள் மற்றும் செயலாக்க முறைகள் தேவை. இதன் மூலம் விவசாயம் மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இறக்குமதி சார்பு குறைப்பு

இலங்கை உணவு எண்ணெய் இறக்குமதியை பெரிதும் நம்பியுள்ளது. எண்ணெய் வித்து பயிர்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, அவற்றை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம், நாட்டின் இறக்குமதி சார்ந்திருப்பதை குறைக்க முடியும். இது அந்நியச் செலாவணியைச் சேமிக்கவும், வர்த்தகப் பற்றாக்குறையைக் குறைக்கவும் உதவும்.

சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை

எண்ணெய் வித்து பயிர்களும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைக்கு பங்களிக்க முடியும். மற்ற பயிர்களுடன் ஒப்பிடும் போது இவற்றிற்கு குறைவான தண்ணீர் தேவைப்படுவதால், அவை வறண்ட மற்றும் அரை வறண்ட பகுதிகளில் சாகுபடிக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. கூடுதலாக, எண்ணெய் வித்து பயிர்கள் மண் வளத்தை மேம்படுத்தவும், மண் அரிப்பைக் குறைக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

சர்வதேச அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும்

உயர்தர எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கையின் சர்வதேச அங்கீகாரத்தை அதிகரிக்க உதவும். இது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்கும், உயர்தர விவசாயப் பொருட்களின் உற்பத்தியாளர் என்ற நாட்டின் பிம்பத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும்.

முடிவுரை

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்களை ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கைக்கும் ஐரோப்பாவிற்கும் நன்மையளிக்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வர்த்தக உறவாகும். இந்த தயாரிப்புகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் வர்த்தக உறவுகளுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த வர்த்தக உறவின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு தரங்களை உறுதி செய்வது போன்ற சவால்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு எந்த வகையான தானியங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன?
பதில்: இலங்கை முதன்மையாக அரிசி மற்றும் கோதுமை மாவை ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது.

இலங்கையிலிருந்து பருப்பு வகைகளை அதிகம் இறக்குமதி செய்யும் ஐரோப்பிய நாடு எது?
பதில்: இலங்கையிலிருந்து பருப்பு வகைகளை அதிகளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடாக ஐக்கிய இராச்சியம் உள்ளது.

இலங்கையில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி செய்வதில் உள்ள சில சவால்கள் என்ன?
ப: சில சவால்களில் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புத் தரங்களை உறுதி செய்தல், உலகளாவிய பொருட்களின் விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் கடுமையான இறக்குமதி விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

இலங்கையில் இருந்து ஐரோ

ப்பாவிற்கு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஏற்றுமதி செய்வது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
பதில்: இந்த தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதியானது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது, இது விவசாயிகளுக்கும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் இன்றியமையாத வருமானத்தை வழங்குகிறது.

சைவ உணவுகளில் பருப்பு வகைகள் ஏன் முக்கியம்?
ப: சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு புரதத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக பருப்பு வகைகள் உள்ளன, மேலும் அவை பல சைவ உணவுகளில் இறைச்சிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow